MOKİDA-LE 6153

Mateksis’in geliştirmiş olduğu, Dökme Ürünleri konteyner doldurma / Yükleme sistemidir.
MOKİDA-LE 6153 Her tip konteyneri yerde veya araç üstünde konteyner yatay pozisyonda iken herhangi bir ikinci
eyleme ihtiyaç duymadan, en kısa sürede, en düşük enerji maliyeti ve ürün kalitesini koruyarak tam kapasite doldurma
/ Yükleme yapabilen bir sistemdir.

Maden, Tahıl, Bakliyat vb. dökme ürünler konteyner ile taşınmak istenmesi durumunda, dökme ürünlerin konteyner içine alınarak konteynerin yüklenebilmesi için, ürün vasfına, depolandığı alana, hava ve ortam şartlarına bağlı olarak bir çok farklı dolum metodu uygulanmakta, her bir metot için farklı iş makineleri, farklı yardımcı argümanlar bulundurma gereksinimleri oluşmaktadır. Bu durum ciddi maliyetlerde makine ve ekipman yatırımı yapma zorunluluğu doğurur. 

Bu ihtiyaçlar; hız, maliyet ve zaman faktörünü olumsuz etkiler. Her bir ilave yükleme argümanı ilave personel gereksinimi oluşturur. Büyük veya sabit iş makinelerinin kullanılması gereken durumlarda ( Sabit vinçler, Sabit tipping sistemleri ) ürün ve konteyner iş makinesinin yanına ulaştırılması / taşınması gibi ikincil aktarma / taşıma işçiliği ve maliyetler oluşturur. Geleneksel metotlar tozuma, kırılma, çevre kirliliği gibi olumsuz etkileri beraberinde getirir. 

MOKİDA-LE 6153, tüm bu olumsuz etkileri ortadan kaldırarak, her türlü hava şartında, kapalı veya açık alanda, çevre koruma kriterleri çerçevesinde, ürün kalitesine etki etmeden minimum işletme maliyeti, maksimum hız ile, ikincil eylemlere mahal vermeden, tek noktada gerekli hizmetin en yüksek kalite ile alınmasını sağlar.

 • Mobildir, Çalışma sahasında basit ve kolay bir şekilde hareket ettirilebilir.
  Çalışma sahaları arasında; herhangi bir demontaj, montaj işlemi ihtiyacı duymadan, gabari standartlarına uygun şekilde basit ve kolay şekilde
  araç üstü veya konteyner içinde taşınabilir.
 • Ürün yapısına bağlı olarak, bilinen ve uygulanan tüm geleneksel yöntemlere oranlar en az % 50 zaman tasarrufu sağlar. Operasyon süresini
  kısaltır.
 • Üç eksende +150/-150 derece açı, sınırlarında çalışabilme özelliğine sahip olup, operasyon öncesinde konumları belirlenmiş çoklu araç yanaşma,
  yükleme peronlarında, araç yanaşma, araç bekleme vb. operasyon süresini uzatan etkenleri bertaraf ederek operasyon süresini kısaltır.
 • Araç üstünde yükleme noktasına gelen konteynerler, herhangi bir kaldırma ( Tipping hareketi ) araçtan indirme vb. işleme ihtiyaç duymadan
  konteynerin araç üstünde yatay konumda iken tam kapasite doldurulmasını sağlar.
 • Doldurma işlemi esnasında MOKİDA-LE 6153’ün teleskopik yükleme ünitesi araçların yükleme esnasında pozisyon değiştirme ihtiyacını ortadan
  kaldırır.
 • Dökme ürünlerinin hektolitre ortalamaları baz alındığında; MOKİDA-LE 6153’ün çalışma eksenine aynı anda konumlandırılan üç konteyner için,
  belirlenmiş doldurma kapasitesi ortalama 550 M3 / Saat tir.

MOKİDA-LE 6153 ‘Ü NASIL VE HANGİ POZİSYONLARDA KONUMLANDIRMALIYIZ

MOKİDA-LE 6153 Ergonomik tasarımı sayesinde,
kolayca pozisyon alması sağlanır ve kullanıcının isteklerini yerine

getirir. Yer işgal etmez, çalıştırılması gerekli yere sevk
edilmesi kolaydır. Farklı varyasyonlarda operasyon
görevlerini yapabilir, kamyon, kamyonet, tır, konteyner gibi
taşıma araçları ile istenilen bölgeye sevk edilmesi
uygundur.

NERELERDE DOLUM / YÜKLEME YAPABİLİR

 • Tüm açık sahalarda,
 • Tüm kapalı depolarda,
 • Tahıl silolarının tahliye çıkışlarında veya
  kamyon yükleme silolarında,
 • Liman rıhtımlarında , rıhtım vinçlerinin
  altında & rıhtım yükleme bunkerlerinin
  altında,
 • Maden sahalarında,
 • Üretim tesislerinin veya depoların araç
  yükleme peronlarında,
 • Yükleme konveyörlerine akuple olarak,
 • Loder , ekskavatör, sabit veya hareketli vinçler,
  kepçe kovalı forklift ler, pnömatik sistemlere
  akuple olarak .

Uyku Pozisyonu
MOKİDA-LE 6153 depo içerisinde veya sahada

Operasyona Giderken

Dolum İşlemi

MOKİDA-LE 6153 ÇELİK SİLOLARIN YANINDA BULUNAN
KAMYON DOLDURMA SİLOLARIN ALTINDA, DOLUM İŞLEMİNE BAŞLADI

Dolum İşlem

MOKİDA-LE 6153 DEPO İÇERİSİNDE VEYA AÇIK SAHADA
BULUNAN ÜRÜN YIĞINININ YANINDA, DOLUM İŞLEMİNE BAŞLADI

Dolum İşlemi

MOKİDA-LE 6153 LİMAN RIHTIMINDA BUNKER ALTINDA
DOLUM İŞLEMİNE BAŞLADI